Szerzőinknek

A benyújtott kéziratokkal szemben támasztott formai követelmények
Kérjük, hogy a kéziratokat az alábbi elvárások szerint szíveskedjenek benyújtani:

Terjedelem

 • a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 karakter szóközzel), a benyújtott kézirat terjedelme 20 000 és 40 000 karakter (szóközzel) közé eshet

Absztrakt és kulcsszavak

 • A kézirat tartalmazzon absztraktot (max. 1500 karakter) és 4-6 kulcsszót magyar és angol nyelven, valamint angol nyelvű címet.

Formázási követelmények

 • a kéziratot doc vagy docx formátumban kérjük benyújtani, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel
 • a szöveg egyszerűen formázott és jól áttekinthető szerkezetű legyen
 • a kézirat fő- és alcímsorai legyenek egyértelműek

Felhasznált irodalmak, irodalomjegyzék szerkesztése

 • az irodalomjegyzékben kizárólag a szövegben felhasznált és ténylegesen hivatkozott művek szerepeljenek
 • az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön oldalon kezdve kérjük megjeleníteni, 'Irodalom' címmel
 • az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetekben hivatkozott teljes publikációs listát
 • külföldi szerzők esetén, az abc-be sorolás szabályai szerint, elől a vezetéknevük és vesszővel elválasztva a keresztnevük szerepeljen
 • az irodalomjegyzékben feltüntetett művek az alábbi formátumban kerüljenek feltüntetésre:
 • Könyv: Szerző(k)(megjelenés éve): A mű címe. A kiadó neve, a kiadás helye
 • Folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe. In: A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma
 • Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány: A szerző(k) neve (megjelenés éve): A tanulmány címe. In: A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed, eds): A kötet címe. A kiadó neve, a kiadás helye

Táblázatok, ábrák

 • A táblázatok és az ábrák a szövegben szerepeljenek
 • Minden táblázat és ábra sorszámozott és címmel ellátott legyen
 • A sorszámok és címek a táblázatok és ábrák fölött kerüljenek feltüntetésre
 • A táblázatok és ábrák alatt a forrás minden esetben kerüljön feltüntetésre a következő formában:
 • amennyiben saját szerkesztés: 'Forrás: saját szerkesztés'
 • amennyiben máshol publikált táblázat vagy ábra átvétele, felhasználása történt: Forrás: Szerző(k) (évszám), az átvett táblázat vagy ábra oldalszáma

Lábjegyzetek

 • A főszöveghez csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a szövegtörzshöz fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket. Pusztán irodalmi hivatkozásokat a lábjegyzetek ne tartalmazzanak.

Hivatkozások

 • Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek, elsősorban az alábbi formákban:
 • szó szerinti idézés esetén: a teljes idézett szövegrészt idézőjelbe szükséges tenni, az idézett szöveg után zárójelben szükséges feltüntetni a hivatkozott mű szerző(i)jének nevét, a kiadás évét, és a hivatkozott szövegrész oldalszámát. Pl. (Kiss 2012: 155)
 • nem szó szerinti idézés esetén: a kézirat szövegében (mondat közben vagy a mondat végén) zárójelben kérjük feltüntetni a hivatkozott mű szerzőjé(i)nek nevét és a kiadás évét. Pl. (Kiss 2012)
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el